HET LICHT SCHIJNT IN DE DUISTERNIS

BIJBELSE VAKKEN

Om de Bijbel beter te begrijpen helpt het als je meer van de gewoonten en gebruiken, de landbouw, de politiek en de cultuur (Babylonisch, Syrisch, Egyptisch, Grieks, Romeins en Joods) uit de tijd van het Oude-en Nieuwe Testament kent. De gedachten, wensen en verlangens van de mensen toen waren dezelfde als van ons nu. Alleen in een andere tijd, met andere mogelijkheden. 

KERKGESCHIEDENIS    

Van de vroege kerk tot nu toe zie je dat de christenen gezocht hebben antwoord te geven op de vragen uit hun tijd. Die kerkgeschiedenis leert ons dat dit prachtige antwoorden heeft opgeleverd, maar dat het daarin soms ook fout ging. Het is verrijkend de geschiedenis van de kerk tegen het licht van de Bijbel te houden. Dan zie je dat toen en ook nog nu God getrouw is voor zondige mensen. 

 ETHIEK

 De tien geboden. Zijn ze voor een christen nog van belang of zijn wij vrij van de wet? Als we de wet moeten houden waarom houden we dan niet de sabbat? Maar als we vrij zijn van de wet, wie zegt ons dan wat goed of kwaad is? Moeten we ons hart volgen of is dat hart van ons juist zondig? Dit soort lastige ethische vragen worden onder het licht van de Bijbel bekeken. 

DOGMATIEK (GELOOFSLEER)

Op verschillende plaatsen in de Bijbel wordt gesproken over de Heilige Geest, op verschillende plaatsen over de schepping en de Schepper, op verschillende plaatsen over Israël. Als je nu al die gedeelten naast elkaar zou zetten wat zegt de Bijbel dan over de Heilige Geest, de schepping en Israël (om maar drie voorbeelden te noemen). De geloofsleer willen we samen met u tegen de achtergrond van heel de Bijbel bekijken.

APOLOGETIEK (GELOOFSVERANTWOORDING)   

Soms weet je niet goed wat je moet antwoorden op de kritische vragen van je collega of die venijnige tante of oom. Voor de media heeft het geloof allang afgedaan en van hen kan een christen niet veel meer dan pek en veren verwachten. Maar op de vragen van oom, tante de kritische journalist zijn daar ook antwoorden op? Ik zou zo graag van mijn geloof getuigen, maar de vragen gaan soms boven mijn pet. Vanuit de Bijbel bekijken we de antwoorden in het vak: ‘geloofsverdediging’.

Wij bieden u verdieping in Gods Woord om te leven tot Zijn eer. 

Ten allen tijden zoeken we u terug te brengen naar Gods eigen Woord. Samen met u willen we ons verheugen over Gods waarheid in een leugenachtige wereld 

Mocht het zijn dat u meer van de Bijbel wilt weten omdat u daar volstrekt onbekend mee bent dan voelt u zich waarschijnlijk meer thuis bij een oriëntatiecursus christelijk geloof die mogelijk in uw eigen woonplaats gegeven wordt voor Bleskensgraaf bijvoorbeeld: Informatieavonden Christelijk geloof).

Zie dit als verdieping en opfrissing van uw belijdeniscatechisatie. Als aanvulling op de zondagse prediking.

en de waarheid zal u vrijmaken

Schrijf u in voor de nieuwsbrief