Het Licht schijnt in de duisternis

ROOSTER

Startdatum: 9 september 2023

23 sept KG = NT

Wij werken met modules van 1 jaar.

Mocht u het jaar daarop weer mee willen doen dan kunt u zich inschrijven voor een volgende module.

Kolossenzen 1:9 Daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht,