Het Licht schijnt in de duisternis

ROOSTER

Startdatum: 10 september 2022

Wij werken met modules van 1 jaar. 

Mocht u het jaar daarop weer mee willen doen dan kunt u zich inschrijven voor een volgende module. 

Kolossenzen 1:9 Daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht,