HET LICHT SCHIJNT IN DE DUISTERNIS

ROOSTER

Startdatum: 9 september 2023

Kolossenzen 1:9 Daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht,