HET LICHT SCHIJNT IN DE DUISTERNIS

KOSTEN

Wij vragen een vrijwillige bijdrage over te maken. Dit is van de belastingaftrekbaar. Als richtlijn denken wij aan 150 euro voor het gehele cursusjaar. Wilt u als echtpaar de cursus bijwonen dan zijn de kosten 200 euro. Bij dit bedrag is koffie en thee inbegrepen. 

De bijdrage is in beginsel kostendekkend (we streven dus niet naar winstgevendheid). 


LET OP! STUDENTENKORTING

STUDERENDEN BETALEN SLECHTS €50,00.


Niet voor elk vak is het noodzakelijk boeken aan te schaffen. De docent kan je wel adviseren over boeken die u mogelijk zou kunnen gebruiken. 


Je kunt het bedrag over maken op: NL13RABO0373746350 tnv HGBleskensgraaf inz Logos


Mocht het zijn dat de kosten te hoog voor je zijn, dan raden wij je met klem aan contact met ons op te nemen.

Johannes 1:16 En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade.