HET LICHT SCHIJNT IN DE DUISTERNIS

DOCENTEN

die les geven of bij ons les hebben gegeven:

Wij van LOGOS vinden het niet alleen belangrijk dat onze docenten vakbekwaam zijn, maar ook Bijbelgetrouw en de Bijbel lezen vanuit het gezichtspunt van de Reformatie. Bij ons geen exotische verhandelingen, maar nuchtere Bijbelverklaring.

Titus 2,7 Betoon uzelf in alles een voorbeeld van goede werken, betoon in de leer onvervalstheid, deftigheid, oprechtheid;

Dr. A.J van den Herik

Drs. J. C. Klein

OUDE TESTAMENT

NIEUWE TESTAMENT

Op de ETF in Leuven geeft Hans van den Herik gastcolleges Oude Testament. Hij is gepromoveerd op de strekking en relevantie van het tempelvisioen in Ez. 40-48. Hij studeerde aan de theologische faculteit van Utrecht en Amsterdam. Naast docent Oude Testament is hij ook predikant in Dordrecht. 

(https://etfleuven.academia.edu/ArieJohannesvandenHerik)

Als buitenpromovendus is Jan Klein bezig met zijn promotiestudie over Lukas 19. Daarnaast gaat hij wekelijks voor in diverse gemeenten als predikant en geeft hij catechese in de Hervormde gemeente Bleskensgraaf. Hij studeerde aan de theologische faculteit van Utrecht. Waar hij afstudeerde in de vakken Judaica (exegese methode van Paulus in Rm 9), Oude Testamant en Ethiek. Daarna heeft hij zijn kerkelijk afgerond met als hoofdvak Nieuwe Testament (Hd 19 de doop van Johannes). Als predikant heeft hij gestaan in de gemeente St. Philipsland en Hei- en Boeicop.

Prof. dr. M.J. de Vries

Prof. dr. A. Goudriaan

ETHIEK

KERKGESCHIEDENIS

Marc J. de Vries is hoogleraar christelijke filosofie aan de Technische Universiteit Delft. Hij helpt aanstaande christen-ingenieurs om na te denken over de betekenis van hun geloof voor het vak dat ze gaan bedrijven. Maar ook schreef hij een boekje over de aard en de ethiek van technologie voor jongeren en gemeenteleden met als titel: Technologie, overal om je heen. Daarin worden de lezers geprikkeld om na de denken hoe ze hun technologiegebruik een plaats willen geven in hun leven, mede in hun relatie tot God. Daarnaast werkt hij samen met christelijke en reformatorische scholen om hen te helpen de identiteit van de school door te vertalen naar de inhoud van het onderwijs. Sinds kort zit hij namens de SGP als senator  in de eerste kamer. 

Prof. Aza Goudriaan heeft in 1999 zijn PhD (cum laude) afgerond in Leiden. Op dit moment is hij gastprofessor historische theologie aan de ETF Leuven en hoofddocent historische theologie aan de PThU Amsterdam/Groningen. Daarvoor was hij (hoofd)docent geschiedenis van het christendom en patristiek aan de VU Amsterdam, en onderzoeker aan de filosofie faculteit Rotterdam (Erasmus Universiteit), en aan de Universiteit Leiden. Hij heeft verschillende publicaties op zijn naam staan.

Dhr. A. van Soest

Dhr. J. Van Kralingen BA

APOLOGETIEK

DOGMATIEK

Na langdurig in de bankwereld te hebben gewerkt, heeft Aart in 2011 de overstap gemaakt naar het onderwijs. Hij werkt als docent Sociaal-Agogisch Werk aan het Hoornbeeck in Rotterdam waar hij Apologetiek heeft gegeven.

Naast zijn werk als docent heeft hij de opleiding tot contextueel therapeut gedaan, en heeft hij een kleine eigen praktijk. Op dit moment studeert hij naast zijn werk psychologie aan de Open Universiteit. Ook zet hij zich in voor een pioniersgemeente in Rotterdam. Zijn interesse ligt op de scheidslijn theologie/psychologie/filosofie.

Joël van Kralingen heeft in 2020 zijn bachelor theologie afgerond op de Theologische Universiteit in Apeldoorn. Op dit moment is hij bezig met het schrijven van een thesis voor de master aan dezelfde universiteit. Van 2012 tot 2016 heeft Joël in het basisonderwijs gewerkt. Na het basisonderwijs is hij als docent Godsdienst gaan werken in het mbo (Hoornbeeck College, Gouda) en in het cursusjaar 2023-2024 hoopt hij Godsdienst te gaan doceren op Pabo de Driestar.

Dr. J.H.C. Kooijman

Dr. G. de Korte

KERKGESCHIEDENIS

KERKGESCHIEDENIS

Jan-Kees Kooijman (1986) is geboren in Rhenen. Na zijn Gymnasium in Apeldoorn heeft hij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam Business Administration gestudeerd (MSc). Zijn HBO theologie heeft hij gehaald bij de CGO. In 2010 is hij in Kampen begonnen aan zijn theologische opleiding waar hij in 2023 promoveerde op de uitleg van de Herder metafoor in Johannes 10:16 in de vroege kerk. Hij werkt als missioloog bij Zending Gereformeerde Gemeenten (ZGG).

G. de Korte MA heeft theologie gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij werkt als docent godsdienst op het Driestar-Wartburg College, locatie Guido de Brès. Naast zijn werk als docent, is hij ook bezig met promotieonderzoek onder leiding van prof. Van Willigen. In zijn onderzoek analyseert hij de manier waarop Ambrosius van Milaan zich verhield tot de Joden.

Dr. W. Schinkelshoek

Prof. dr. M.A. van Willigen

KERKGESCHIEDENIS

KERKGESCHIEDENIS

Wim Schinkelshoek (1956) is geboren in Capelle aan den IJssel is getrouwd met Annemarie en heeft drie kinderen. Hij heeft Bouwkunde en Civiele Techniek gestudeerd en jarenlang een Architecten - en Ingenieursbureau geleid. Op latere leeftijd is hij Theologie gaan studeren aan de RU Utrecht en vervolgens aan de VU Amsterdam. Als predikant heeft hij eerst de Hersteld Hervormde Gemeente te IJsselstein in combinatie met Middelharnis/Sommelsdijk gediend en dient sinds 2017 de Hersteld Hervormde Gemeente te Ede, Bennekom en Wageningen e.o. Werkt momenteel aan de TU Apeldoorn, aan een dissertatie over kerkvader Ambrosius van Milaan.

Prof. dr. M.A. van Willigen heeft lange tijd op twee middelbare scholen en twee gymnasia Grieks en Latijn gedoceerd, daarnaast 28 jaar Oude Geschiedenis gegeven op een HBO-opleiding en NT-Grieks gedoceerd op de Protestantse Theologische Universiteit. In 2008 promoveerde hij in Nijmegen op een preek over Jozef van de kerkvader Ambrosius hij was gastonderzoeker aan de Universiteit van Tilburg. Sinds juni 2019 bekleedt hij als hoogleraar de bijzondere leerstoel Bijbeluitleg Vroege Kerk aan de Theologische Universiteit Apeldoorn.

Hij is de oprichter van de Stichting Bijbeluitleg Vroege Kerk.