Het Licht schijnt in de duisternis

DOCENTEN

Wij van LOGOS vinden het niet alleen belangrijk dat onze docenten vakbekwaam zijn, maar ook Bijbelgetrouw en de Bijbel lezen vanuit het gezichtspunt van de Reformatie. Bij ons geen exotische verhandelingen, maar nuchtere Bijbelverklaring.

Dr. A.J van den Herik

Drs. J. C. Klein

OUDE TESTAMENT

NIEUWE TESTAMENT

Op de ETF in Leuven geeft Hans van den Herik gastcolleges Oude Testament. Hij is gepromoveerd op de strekking en relevantie van het tempelvisioen in Ez. 40-48. Hij studeerde aan de theologische faculteit van Utrecht en Amsterdam. Naast docent Oude Testament is hij ook predikant in Dordrecht. 

(https://etfleuven.academia.edu/ArieJohannesvandenHerik)

Als buitenpromovendus is Jan Klein bezig met zijn promotiestudie over Lukas 19. Daarnaast gaat hij wekelijks voor in diverse gemeenten als predikant en geeft hij catechese in de Hervormde gemeente Bleskensgraaf. Hij studeerde aan de theologische faculteit van Utrecht. Waar hij afstudeerde in de vakken Judaica (exegese methode van Paulus in Rm 9), Oude Testamant en Ethiek. Daarna heeft hij zijn kerkelijk afgerond met als hoofdvak Nieuwe Testament (Hd 19 de doop van Johannes). Als predikant heeft hij gestaan in de gemeente St. Philipsland en Hei- en Boeicop.

Prof. dr. M.J. de Vries 

Dr. J.B ten Hove

ETHIEK

KERKGESCHIEDENIS

Marc J. de Vries is hoogleraar christelijke filosofie aan de Technische Universiteit Delft. Hij helpt aanstaande christen-ingenieurs om na te denken over de betekenis van hun geloof voor het vak dat ze gaan bedrijven. Maar ook schreef hij een boekje over de aard en de ethiek van technologie voor jongeren en gemeenteleden met als titel: Technologie, overal om je heen. Daarin worden de lezers geprikkeld om na de denken hoe ze hun technologiegebruik een plaats willen geven in hun leven, mede in hun relatie tot God. Daarnaast werkt hij samen met christelijke en reformatorische scholen om hen te helpen de identiteit van de school door te vertalen naar de inhoud van het onderwijs.

Dr. Bernard ten Hove is op dit moment predikant in de Hervormde Gemeente Nijkerk. Hiervoor dienden hij de gemeenten Ooltgensplaat, Wapenveld, Katwijk aan zee en Veenendaal. 

Hij is in 2020 gepromoveerd aan de VU in Amsterdam bij prof. dr. P. van Geest en prof. Dr. M. Lamberigts op Augustinus (354 – 430). De titel van zijn proefschrift luidt: “Koren en kaf op de dorsvloer” en handelt over de leer van de kerk (ecclesiologie) in de eindtijd (eschatologie). 

Dhr. A. van Soest

Prof. dr. A. Goudriaan

APOLOGETIEK

Na langdurig in de bankwereld te hebben gewerkt, heeft Aart in 2011 de overstap gemaakt naar het onderwijs. Hij werkt als docent Sociaal-Agogisch Werk aan het Hoornbeeck in Rotterdam waar hij Apologetiek heeft gegeven. 

Naast zijn werk als docent heeft hij de opleiding tot contextueel therapeut gedaan, en heeft hij een kleine eigen praktijk. Op dit moment studeert hij naast zijn werk psychologie aan de Open Universiteit. Ook zet hij zich in voor een pioniersgemeente in Rotterdam. Zijn interesse ligt op de scheidslijn theologie/psychologie/filosofie.

DOGMATIEK

Prof. Aza Goudriaan heeft in 1999 zijn PhD (cum laude) afgerond in Leiden. Op dit moment is hij gastprofessor historische theologie aan de ETF Leuven en hoofddocent historische theologie aan de PThU Amsterdam/Groningen. Daarvoor was hij (hoofd)docent geschiedenis van het christendom en patristiek aan de VU Amsterdam, en onderzoeker aan de filosofie faculteit Rotterdam (Erasmus Universiteit), en aan de Universiteit Leiden. Hij heeft verschillende publicaties op zijn naam staan.

Prof. dr. M.A. van Willigen

Dr. G. de Korte MA

VROEGE KERK

Prof. dr. M.A. van Willigen heeft lange tijd op twee middelbare scholen en twee gymnasia Grieks en Latijn gedoceerd, daarnaast 28 jaar Oude Geschiedenis gegeven op een HBO-opleiding en NT-Grieks gedoceerd op de Protestantse Theologische Universiteit. In 2008 promoveerde hij in Nijmegen op een preek over Jozef van de kerkvader Ambrosius hij was gastonderzoeker aan de Universiteit van Tilburg. Sinds juni 2019 bekleedt hij als hoogleraar de bijzondere leerstoel Bijbeluitleg Vroege Kerk aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. 

Hij is de oprichter van de Stichting Bijbeluitleg Vroege Kerk

VROEGE KERK

G. de Korte MA heeft theologie gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij werkt als docent godsdienst op het Driestar-Wartburg College, locatie Guido de Brès. Naast zijn werk als docent, is hij ook bezig met promotieonderzoek onder leiding van prof. Van Willigen. In zijn onderzoek analyseert hij de manier waarop Ambrosius van Milaan zich verhield tot de Joden.

Dr. J.H.C. Kooijman

Dr. W. Schinkelshoek 

VROEGE KERK

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam tincidunt lorem enim, eget fringilla turpis congue vitae. Phasellus aliquam nisi ut lorem vestibulum eleifend. Nulla ut arcu non nisi congue venenatis vitae ut ante. Nam iaculis sem nec ultrices dapibus. Phasellus eu ultrices turpis. Vivamus non mollis lacus, non ullamcorper nisl. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Phasellus sit amet scelerisque ipsum. Morbi nulla dolor, adipiscing non convallis rhoncus, ornare sed risus.
Sed adipiscing eget nibh at convallis. Curabitur eu gravida

VROEGE KERK

Wim Schinkelshoek (1956) is geboren in Capelle aan den IJssel is getrouwd met Annemarie en heeft drie kinderen. Hij heeft Bouwkunde en Civiele Techniek gestudeerd en jarenlang een Architecten - en Ingenieursbureau geleid. Op latere leeftijd is hij Theologie gaan studeren aan de RU Utrecht en vervolgens aan de VU Amsterdam. Als predikant heeft hij eerst de Hersteld Hervormde Gemeente te IJsselstein in combinatie met Middelharnis/Sommelsdijk gediend en dient sinds 2017 de Hersteld Hervormde Gemeente te Ede, Bennekom en Wageningen e.o. Werkt momenteel aan de TU Apeldoorn, aan een dissertatie over kerkvader Ambrosius van Milaan.

 de weg is smal die naar het leven leidt Mt 7:14