HET LICHT SCHIJNT IN DE DUISTERNIS

OUDE TESTAMENT

Weet u dat in het Nieuwe Testament de meest geciteerde stukken uit het Oude Testament de psalmen zijn? En weet u dat de Heere Jezus veel teruggrijpt op de psalmen? 

Met elkaar bespreken we de betekenis van het Oude Testament en waarom er in het Nieuwe Testament daar zoveel op wordt teruggegrepen.

NIEUWE TESTAMENT

Een verwarde leer komt vaak voort uit het verkeerde gebruik van de Bijbel. Bij het vak Nieuwe Testament bespreken we de valkuilen die er zijn bij het lezen van de teksten. Gelijk zien we ook hoe de schatten van de Schrift zich openbaren als we op verantwoorde wijze lezen. 


Als er ruimte voor is, willen we ook kijken waarom een Egyptisch boek dat het evangelie van Thomas wordt genoemd, niet in het Nieuwe Testament staat, en waarom we ’s zondags niet uit de PizzaBijbel lezen. 

KERKGESCHIEDENIS

Door de tijd heen zijn mensen door Gods Geest ingebracht in het koninkrijk Gods. In de tijd waarin zij leefden kwamen er heel wat vragen uit hun omgeving op hen af. 

Wij leven in een tijd waarin het heidendom weer terug aan het keren is. Het opmerkelijke is nu dat dezelfde vragen ook in onze tijd weer terugkeren. Bij het vak kerkgeschiedenis willen we samen nadenken over de antwoorden van toen en zullen we zien van wat voor grote waarde ze zijn voor ons nu. 

ETHIEK

Door technische ontwikkelingen kan een mens voor keuzen worden gezet waar men vroeger niet van wist. Op welke grond maken wij de goede keuzen?

Bij het vak ethiek kijken we naar de grondregels voor het maken van een juiste keuzen en spreken we door over de gevolgen hiervan. 

DOGMATIEK

Is het mogelijk een korte samenvatting te geven van de Bijbel? Wat is nu de grote lijn door de Bijbel heen? 

En als je nu wat afstand zou nemen van de Bijbel en kijkt wat we er in lezen over Gods eigenschappen, Wat betekent het voor ons dat God onze Schepper is? De mens is het beeld van God dan kan toch op niemand minachtend worden neergekeken? Wat zegt de Bijbel over de toekomst van de hemel en de aarde. Bij het vak dogmatiek komen deze onderwerpen aan bod. 

APOLOGETIEK

Je collega vindt je maar een beetje raar. Geloven in iemand die alles perfect gemaakt heeft? Als je rondom je kijkt getuigt er niet veel van een goede schepper. Of toch wel? Hoe leg ik dat mijn collega uit?

Bij het vak geloofsverdediging (apologetiek) gaan we in op de argumenten die atheïsten gebruiken om niet te hoeven geloven.

We verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker Jezus Christus.