Het Licht schijnt in de duisternis

Ethiek


Big tech, grote woorden. 

Google geeft miljoenen uit om te onderzoeken hoe het nu toch komt dat de mens verouderd en vooral, hoe gaan we dat voorkomen. Op weg naar het eeuwige leven. Elon Musk smijt met miljarden om, als het leven op aarde onmogelijk wordt we toch elders verder moeten kunnen. We gaan met 80.000 man naar Mars. 

In Japan wordt ingezet op de robotica, zodat straks een stem uit een, van de mens niet te onderscheiden, silicone pop roept: Wilt u nog een kopje thee mevrouw Jansen? 

Om het klimaatprobleem op te lossen worden enorme windturbines gebouwd, stuwdammen aangelegd en zonnepanelen gefabriceerd. 

Benzine wordt verwisseld voor elektrische aandrijving, 

Computers gaan van super naar mega naar mega+. En voor dit alles delven we de grondstoffen uit de aarde.

De mens in al zijn grootsheid. Maar met dit al de wijsheid niet gevonden. 


Job 28

1 Voorzeker, er is voor het zilver een plaats waar het tevoorschijn gebracht wordt, 

en een plaats voor het goud waar het gezuiverd wordt.


2 Het ijzer wordt uit de aarde gehaald,

en uit gesteente wordt koper gesmolten.


3 De mens bepaalt het einde voor de duisternis,

en elke grens onderzoekt men,

het gesteente in het donker en de schaduw van de dood.


4 Hij hakt een mijnschacht uit, ver van de plaats waar hij verblijft;

zonder steun van de voet hangen zij,

ver van de sterveling zweven zij.


5 Uit de aarde komt het brood voort,

en onder in haar wordt zij veranderd, als door vuur.


6 Haar gesteente is de plaats van saffier,

en zij bevat goudstofjes.


7 De roofvogel kent het pad erheen niet,

en het oog van de kiekendief heeft het niet waargenomen.


8 De trotse jonge dieren hebben het niet betreden,

geen felle leeuw is er overheen gegaan.


9 De mens slaat zijn hand aan het harde gesteente,

hij keert de bergen vanaf de wortel om.


10 In de rotsen hakt hij gangen uit,

zijn oog ziet alles wat kostbaar is.


11 Hij damt de rivieren af, zodat er geen druppel doorheen komt,

en wat verborgen is, brengt hij naar buiten in het licht.


12 Maar de wijsheid, waar wordt die gevonden?

En waar is de plaats van het inzicht?

geschreven door Jan Klein