HET LICHT SCHIJNT IN DE DUISTERNIS

IN ONZE ALBLASSERWAARD

— Hoe maakt God Zijn weg aan mij bekend?


— Wat betekent het dat de Bijbel Gods woord is?


— Zijn we niet teveel met onszelf bezig en te weinig met God?


— Kan iemand mij helpen bij het lezen van de Bijbel?


— Is onze cultuur van de ervaring en het ik gerichte wel de goede cultuur?


— Wat was ook alweer de vrucht van de Heilige Geest (Efeze 5:9)?


— Is het Oude Testament ook voor de Christelijke gemeente van betekenis?


— Iedereen heeft zijn eigen waarheid. Of toch niet?

BIJBELGETROUW EN ACADEMISCH GESCHOOLDE VAKBEKWAME MENSEN LEGGEN U OP EENVOUDIGE WIJZE DE BIJBEL UIT, 

EN GAAN MET U IN GESPREK OVER VRAGEN DIE IN ONZE TIJD LEVEN

Een jaar geleden kwamen Anita en Trijnie met de vraag of we in de Alblasserwaard  met een groep geïnteresseerden bij elkaar konden komen voor betrouwbaar bijbelonderwijs. Ze merkten dat er wel allerlei cursussen bestonden, maar regelmatig bleek dat er in zo’n cursus bij de uitleg weinig oog was voor de context waarin het Bijbelgedeelte staat en de cultuur van die tijd.  


Trijnie en Anita vinden het belangrijk dat zij onderwijs krijgen van mensen die de grondtalen van de Bijbel (Hebreeuws/Aramees en Grieks) kennen en goed kunnen interpreteren en zo de betekenis van de tekst betrouwbaar door kunnen geven. Daarbij moeten de docenten ook bekend zijn met de tijd en cultuur van de Bijbel. 

“In gemeenschap met de kerk van 

alle tijden en alle plaatsen”

Omdat wij niet de eerste zijn die de Bijbel lezen, willen zij ook dat ze zich met een groep kunnen verdiepen in de kerkgeschiedenis. 

Ja en als je dan toch met elkaar in gesprek bent, ze vonden het ook wel belangrijk les te krijgen over wat nu goed en kwaad is in de verwarrende wereld waarin we leven. En iets over de leer van Bijbel…


Uit dit gesprek is de cursus LogosAlblasserwaard ontstaan. Mensen van Alblasserdam tot Noordeloos van Dordrecht/Papendrecht tot Streefkerk/Groot-Ammers en elke plaats die daar tussen zit zijn hartelijk uitgenodigd mee te doen. 

De rol van sociale media bij complottheoriën.

Waarom lezen we nog het Oude Testament?

Hoe lezen we op een gezonde manier de Bijbel.

Hoe weten we dat er een God is?

Wat kunnen we leren van de vroege kerk?

Niet de leer maar de Heer, of is de leer toch ook wel belangrijk?

ETHIEK

OUDE TESTAMENT

NIEUWE TESTAMENT

GELOOFSVERANTWOORDING (APOLOGETIEK)

KERKGESCHIEDENIS

GELOOFSLEER (DOGMATIEK)

TWEE KEER PER MAAND, ZATERDAGMORGEN

Facebook

LOGOSALBLASSERWAARD

Kerkstraat 19 A (Diakonia), Bleskensgraaf

Instagram @logosalblasserwaard
Twitter @

Het bestuur van LOGOS! wordt gevormd door Marijke en Cees Bakker,  Arna Blom, Anita Damsteegt, Corné Egas, Trijnie de Groot,  Jan Klein  en Koos Oosterwijk.  

Zij zetten zich met veel toewijding voor je in, zodat jij een prachtige inhoudsvolle cursus kunt volgen. 

Verstaat u ook, hetgeen u leest? 31 En hij zeide: Hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht? En hij bad Filippus, dat hij zou opkomen, en bij hem zitten.

De cursus is gestart

Bij leven en welzijn hopen we in 2024 weer een nieuw cyclus te beginnen. 


Tot die tijd: “Wees nuchter, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende, wien hij zou mogen verslinden;”

1Peter 5:8 

VOORLICHTINGSAVOND ORGANISEREN?

Bent u afgelopen jaar enthousiast geworden over onze cursus en zou u graag in uw gemeente een voorlichtingsavond willen organiseren, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder. 

info@logosalblasserwaard.nl

“Hij moet wassen, maar ik minder worden.”

Johannes 3:30