Het Licht schijnt in de duisternis

VERDIEPING IN GODS WOORD

  IN ONZE ALBLASSERWAARD

Wij zijn bijzonder dankbaar dat zoveel mensen (75)  zich hebben aangemeld voor de cursus. Graag zouden we nog veel meer mensen de kans willen geven met ons mee te doen, maar helaas worden de groepen dan te groot voor een goed gesprek met elkaar. 

We hopen D.V. in het seizoen 2023/2024 weer een cursus te geven. U kunt zich daarvoor nu aanmelden, of zich opgeven voor de nieuwsbrief, zodat u op de hoogte blijft van de startdatum in 2023

“Hij moet wassen, maar ik minder worden.”

Johannes 3:30


— Hoe maakt God Zijn weg aan mij bekend?


— Wat betekent het dat de Bijbel Gods woord is?


— Zijn we niet teveel met onszelf bezig en te weinig met God?


— Kan iemand mij helpen bij het lezen van de Bijbel?


— Is onze cultuur van de ervaring en het ik gerichte wel de goede cultuur?


— Wat was ook alweer de vrucht van de Heilige Geest (Efeze 5:9)?


— Is het Oude Testament ook voor de Christelijke gemeente van betekenis?


— Iedereen heeft zijn eigen waarheid. Of toch niet?

Een jaar geleden kwamen Anita en Trijnie met de vraag of we in de Alblasserwaard  met een groep geïnteresseerden bij elkaar konden komen voor betrouwbaar bijbelonderwijs. Ze merkten dat er wel allerlei cursussen bestonden, maar regelmatig bleek dat er in zo’n cursus bij de uitleg weinig oog was voor de context waarin het Bijbelgedeelte staat en de cultuur van die tijd.  

“In gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen”

Trijnie en Anita vinden het belangrijk dat zij onderwijs krijgen van mensen die de grondtalen van de Bijbel (Hebreeuws/Aramees en Grieks) kennen en goed kunnen interpreteren en zo de betekenis van de tekst betrouwbaar door kunnen geven. Daarbij moeten de docenten ook bekend zijn met de tijd en cultuur van de Bijbel. 


Omdat wij niet de eerste zijn die de Bijbel lezen, willen zij ook dat ze zich met een groep kunnen verdiepen in de kerkgeschiedenis. 

Ja en als je dan toch met elkaar in gesprek bent, ze vonden het ook wel belangrijk les te krijgen over wat nu goed en kwaad is in de verwarrende wereld waarin we leven. En iets over de leer van Bijbel…


Uit dit gesprek is de cursus LogosAlblasserwaard ontstaan. Mensen van Alblasserdam tot Noordeloos van Dordrecht/Papendrecht tot Streefkerk/Groot-Ammers en elke plaats die daar tussen zit zijn hartelijk uitgenodigd mee te doen. 

De rol van sociale media bij complottheoriën.

Waarom lezen we nog het Oude Testament?

Hoe lezen we op een gezonde manier de Bijbel.

Hoe weten we dat er een God is?

Wat kunnen we leren van de vroege kerk?

Niet de leer maar de Heer, of is de leer toch ook wel belangrijk?

ETHIEK

OUDE TESTAMENT

NIEUWE TESTAMENT

GELOOFSVERANTWOORDING (APOLOGETIEK)

KERKGESCHIEDENIS

GELOOFSLEER (DOGMATIEK)

TWEE KEER PER MAAND, ZATERDAGMORGEN


BIJBELGETROUW EN ACADEMISCH GESCHOOLDE VAKBEKWAME MENSEN LEGGEN U OP EENVOUDIGE WIJZE DE BIJBEL UIT, EN GAAN MET U IN GESPREK OVER VRAGEN DIE IN ONZE TIJD LEVEN

Het bestuur van LOGOS! wordt gevormd door Corry Bakker, Marijke Bakker,  Anita Damsteegt, Corné Egas, Trijnie de Groot,  Jan Klein  en Koos Oosterwijk.  

Zij zetten zich met plezier voor je in, zodat jij een prachtige inhoudsvolle cursus kunt volgen. 

Verstaat u ook, hetgeen u leest? 31 En hij zeide: Hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht? En hij bad Filippus, dat hij zou opkomen, en bij hem zitten.

Met dank aan: